Syklo on moderni yritys kiertotaloudessa: kesätyöntekijät kertovat

Tänä kesänä Syklolla on työskennellyt neljä innokasta kiertotalouden sankaria. Kesä kiertotalouden sydämessä on kolmelle heistä ensimmäinen ja työnjohtoharjoittelija Krista Paasolle toinen. Täksi kesäksi Paaso on saanut seurakseen käyttöharjoittelijat Matias Kiviniemen, Verne Steniuksen sekä Emmi-Noora Peltokankaan. Kesätyöntekijät jakavat kokemuksiaan Syklon kiertotalous työpaikoista.

Oulun lajittelulaitoksella jätettä on jauhettu väsymättä ja kesätyöntekijöiden kesä on tähän mennessä sujunut heidän mukaansa erinomaisesti. Perusteellisen perehdytyksen myötä, käytön kesäharjoittelijat pääsivät nopeasti kiinni työtehtäviinsä. Käyttöhenkilöiden tärkein tehtävä on pitää lajittelulaitoksen prosessi käynnissä, myös prosessilaitteiden säännölliset siivoukset ja huoltotyöt kuuluvat käyttöhenkilöiden vastuualueelle.

”Prosessia ohjataan ja valvotaan laitoksen valvomosta, mutta valvomosta poistutaan usein prosessihallin puolelle joko tarkastuskierrokselle, säätämään laitteita tai purkamaan erilaisia tukoksia”, kesätyöntekijät kertovat.

Käyttöhenkilöiden työnkuva saattaa kuulostaa rutiininomaiselta, mutta sitä se ei todellakaan ole. Kesätyöntekijät kertovat, että etukäteen ei voi ennustaa, miten työpäivä tulee sujumaan. Välillä prosessi pyörii vaivattomasti läpi päivän, kun taas toisena päivänä ”muutamia muuttujia” voi tulla useampiakin, ja prosessihallissa tulee käytyä useasti joko purkamassa tukoksia tai säätämässä laitteita.

Kesä on pitänyt sisällään jatkuvaa oppimista, ja kesätyöntekijät ovat päässeet kehittämään omaa ongelmanratkaisukykyään. He kertovat, että parhaimmillaan omia ideoita laitteiden toiminnan korjaamiseksi tai kehittämiseksi on päässyt toteuttamaan itse. Tavanomaisen prosessinohjauksen ohella kesätyöntekijöille karttuu kokemusta myös erilaisten laitteiden mekaanisista toimintaperiaatteista ja ominaisuuksista. Kesätyöntekijät kiittelevät muuta laitoksen ja Syklon henkilökuntaa siitä, kuinka heihin on luotettu kesän aikana ja rohkaistu oma-aloitteisuuteen.

Merkityksellistä työtä sekä tekijöille että tulevaisuudelle

Syklolla myös kesätyöntekijät pääsevät konkreettisesti näkemään, kuinka kiertotalous työssä globaaleihin, suurin haasteisiin etsitään ratkaisuja. Kestäviä ratkaisuja energiantuotantoon kehitetään jatkuvasti ja myös Syklon tuottama SRF-polttoaine, on hyvä esimerkki tästä.

Prosessitekniikan opintojaan viimeistelevä ja energia-alasta kiinnostunut Matias Kiviniemi toteaa, että kesän aikana on ollut mielenkiintoista nähdä, kuinka Syklolla työskentelyssä prosessitekniikka ja energia-ala kohtaavat.

”On hienoa olla osana kiertotalousyksikköä, jonka voisi sanoa olevan merkittävässä roolissa tulevaisuuden energia-alaa silmällä pitäen. Tulevaisuudessa tuotteiden elinkaariin kiinnitetään yhä enemmän huomiota ja kierrätysasteita pyritään koko ajan nostamaan, joten on selvää, että yritykset ympäri maailman kiinnittävät yhä enemmän huomiota kierrätysasioihin. Tämä tulee varmasti näkymään siinä, että kierrätettävän materiaalin määrä tulee nousemaan, ja on tärkeää, että tämä materiaali saadaan hyödynnettyä mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti.”

Kiviniemi lisää, että hänelle on merkityksellistä työskennellä Syklolla, sillä hänen arvonsa kohtaavat yrityksen mission kanssa.

”Luonto on ollut aina lähellä sydäntäni. Minulle on jo pienestä pitäen opetettu, että luonnossa liikkuessa on tärkeää, että paikat pidetään siisteinä ja puhtaina, ennen kaikkea luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Kiertotalouden päämäärät tukevat puhtaamman elinympäristön tavoittelemista, joten tästäkin syystä koen, että Syklolla tehdään merkityksellistä työtä.”

Matias Kiviniemi, Krista Paaso, Emmi-Noora Peltokangas ja Verne Stenius valmiin srf-polttoaineen edessä. Kesätyöntekijät esittelevät kierotalouden työpaikkoja.

Vasemmalta Matias Kiviniemi, Krista Paaso, Emmi-Noora Peltokangas ja Verne Stenius poseeraavat valmiin srf-polttoaineen edessä.

Työnjohtoharjoittelija on kesätyöntekijöiden tukena

Nelikon kokeinen syklolainen Krista Paaso aloitti uransa Syklolla viime kesänä käytön kesäharjoittelijana. Sen jälkeen hän on jatkanut käytön tehtävissä osa-aikaisena opintojensa ohella. Nyt viidennen vuoden ympäristötekniikan opintonsa aloittava, tuleva diplomi-insinööri, toimii työnjohtoharjoittelijana. Paaso kertoo työpäiviensä sisällön vaihtelevan laidasta laitaan.

”Työtehtäviä voi esimerkiksi olla huolto- ja kunnossapitotöiden suunnittelu ja organisointi, varaosien tilaus ja inventointi sekä työturvallisuuteen liittyvien asioiden kehittäminen”, Paaso luettelee työtehtäviään.

Työnjohtoharjoittelijana Paaso onkin kesän aikana päässyt mukaan erilaisiin laitoksen kehittämisprojekteihin. Hän kertoo kiertotalouden kiehtovan häntä nopeasti kehittyvänä alana.

Terveisiä muille kiertotalous työpaikoista kiinnostuneille

Onnistuneen kesän takana yksi tekijöistä on ollut Syklon avoin ja kannustava ilmapiiri. Kysyttäessä, suosittelisivatko kesätyöntekijät Sykloa muille, joita kiertotalous työpaikat kiinnostavat, vastaus on selkeä.

”Työilmapiiri Syklolla on avoin ja kannustava ja huumori kuuluu työpäiviimme. Syklolle kannattaa rohkeasti hakea töihin, jos kiertotalous ja lajittelulaitoksen toiminta kiinnostaa. Täällä pääsee tekemään paljon erilaisia hommia ja olemaan mukana kehityksessä”, Paaso aloittaa.

”Mielenkiintoinen työympäristö, mahtavat työkaverit ja merkityksellinen työ tulevaisuuden kannalta tärkeällä toimialalla ovat seikkoja, joita Syklon kesätyö tarjoaa varmasti kenelle tahansa. Työssä pääsee haastamaan itseään ja uusia asioita oppii lähes päivittäin, joten kannattaa ehdottomasti laittaa kesätyöhakemuksia tulemaan tulevia kesiä ajatellen”, Kiviniemi päättää.

Kesätyöntekijät Samuli ja Krista.

Töihin Syklolle?

Tutustu muihin kiertotalous työpaikkoihimme ja hae mukaan kiertotalouden edelläkävijöiden joukkoon.