Jätteiden vastaanotto ja käsittely

Otamme vastaan jäte-eriä yritysasiakkailta. Vastaanotettavat jätteet ovat pääasiassa rakennus- ja purkujätteitä sekä kauppa-, teollisuus- ja energiajätteitä.

Rakennus- ja purkujätteet sekä kauppa-, teollisuus- ja energiajätteet

Lajittelulaitoksellamme Ruskossa jätteidenkäsittelyprosesseissa erotellaan rakennus- ja purkujätteestä sekä kauppa-, teollisuus- ja energiajätteestä laadukkaita jakeita muun muassa uusioraaka-aineeksi.

Eritellyt tasalaatuiset materiaalit jatkavat matkaansa seuraaviin sijoituspaikkoihin, muun muassa hyötykäyttöön ja teollisuuden raaka-aineeksi. Materiaalin uusiokäytöstä vastaavat Syklon yhteistyökumppanit.

Yritykset saavat erilliskerättyjen jakeiden käsittelystä ja jatkokäytöstä loppuraportin.

Työntekijä SYklon lajittelulaotoksen nir-koneen äärellä.

Erittelemme jätteidenkäsittely- prosessissa

  • puut
  • kuidut
  • metallit
  • muovit
  • mineraaliset jakeet
Kierrätyspaperia ihmisen käsissä.

Kuitujen erottelu ja hyötykäyttö

Eri kuituja, kuten paperia, pahvia ja kartonkia saadaan talteen käsittelyprosessin eri vaiheista.

Kuitujakeet toimitetaan erottelun jälkeen kierrätyskäyttöön eri kumppaneille, jotka valmistavat niistä uusia pahvi- ja paperituotteita.

jatkohyödyntämiseen kelpaamattomasta osasta valmistetaan kierrätyspolttoainetta.

Purkupuiden hyötykäyttö Syklossa. Purkupuut kasassa.

Kierrätys- ja purkupuiden hyötykäyttö

Hyödynnämme A-, B- ja C-laatuista kierrätyspuuta tekemällä siitä valmista haketta Oulun Energian voimalaitokselle energiahyödynnykseen korvaamaan fossiilisia ja neitseellisiä polttoaineita.

Otamme kierrätyspuuta vastaan myös asiakkaiden keruupisteistä.

Syklo järjestää murskaukset, kuljetukset, näytteiden oton sekä laadun tarkastuksen.

Kierrätysmetalleja kasassa.

Metallien erottelu ja hyötykäyttö

Keräämme käsittelyprosessin eri vaiheissa magneettisia ja ei-magneettisia metalleja.

Metallien erottelu tapahtuu mekaanisesti sekä erotteluteknologian avulla. Yhdistelmällä varmistetaan metallien paras mahdollinen talteenottoaste.

Erotellut metallit toimitetaan yhteistyökumppaneillemme jatkojalostukseen uusien tuotteiden raaka-aineiksi.

Muovikorkkeja kierrätyksen jälkeen.

Muovien erottelu ja hyötykäyttö

Erilaatuiset muovit erotellaan jätevirrasta edistyneen tunnistusteknologian avulla.

Jatkokäyttöön soveltuvat muovilaadut jatkavat matkaansa yhteistyökumppaneiden kautta jatkojalostukseen ja kierrätykseen kelpaamattomasta osasta tehdään kierrätyspolttoainetta.

Otamme lisäksi vastaan muoviputkia sekä maatalousmuoveja.

SRF-polttoainetta Syklon työntekijän käsissä.

SRF-polttoaine

Lajitteluprosessin ohessa valmistuu myös SRF-kierrätyspolttoainetta (Solid Recovered Fuel). Syklon valmistama SRF-polttoaine sisältää pääsääntöisesti puuta, erilaisia muoveja, pahvia ja paperia.

Kierrätyspolttoaine on suurimmaksi osaksi fossiilisesta hiilidioksidista vapaata ja sen lämpöarvo on korkea. Tämän avulla säästetään merkittävästi neitseellisten biomassojen sekä fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

SRF-polttoaine toimitetaan Oulun Energian biovoimalaitokselle, jossa sitä hyödynnetään kotitalouksien sähkön- ja lämmöntuotannossa.

Jätteiden lajittelulaitoksella operaattori kävelee ja tarkkailee linjastoa.

Yksittäisten jakeiden vastaanotto

Vastaanotamme sekä käsittelemme monipuolisesti yritysasiakkaiden yksittäisiä kierrätysjakeita sekä haasteellisia jätteitä, jotka ovat aiemmin päätyneet esimerkiksi massapolttoon. 

Vastaanotamme:

  • hd-pe, pvc ja pp-laatuisia muoviputkia
  • maatalousmuoveja
  • kalvomuoveja
  • kipsilevyjä
  • kattohuopaa ja muita bitumi-tuotteita
Syklon toimipiste Oulu. Kiertotaloustyöpaikat Oulussa.

Syklo Oulu

Käyntiosoite
Nahkatehtaankatu 2,
90130 Oulu

Ruskonseläntie 21, 
90620 Oulu

Syklon toimipiste Helsinki. Kiertotaloustyöpaikat Helsingissä.

Syklo Helsinki

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 39, 00100 Helsinki