Jätteiden vastaanotto ja käsittely

Otamme vastaan jäte-eriä yritysasiakkailta. Vastaanotettavat jätteet ovat pääasiassa rakennus- ja purkujätteitä sekä kauppa-, teollisuus- ja energiajätteitä.

Vastaanotamme ja käsittelemme vuosittain yritysasiakkalta yli 100 000 tonnia jätettä Ruskossa sijaitsevalla jätteiden lajittelulaitoksella. Vastaanotettavat jäte-erät pitävät sisällään rakennus- ja purkujätteitä sekä kauppa-, teollisuus- ja energiajätteitä.

Räätälöimme jätteiden vastaanoton ja käsittelyn asiakaskohtaisesti mahdollisimman korkean kierrätys- ja hyötykäyttöasteen saavuttamiseksi.

Rakennus- ja purkujätteet sekä kauppa-, teollisuus- ja energiajätteet

Käsittelyprosesseissa erotellaan rakennus- ja purkujätteestä sekä kauppa-, teollisuus- ja energiajätteestä laadukkaita jakeita muun muassa uusioraaka-aineeksi.

Eritellyt tasalaatuiset materiaalit jatkavat matkaansa seuraaviin sijoituspaikkoihin, muun muassa hyötykäyttöön ja teollisuuden raaka-aineeksi. Materiaalin uusiokäytöstä vastaavat Syklon yhteistyökumppanit.

Yritykset saavat erilliskerättyjen jakeiden käsittelystä ja jatkokäytöstä loppuraportin.

Erittelemme jätevirrasta:

  • puut
  • kuidut
  • metallit
  • muovit
  • mineraaliset jakeet
Kierrätyspaperia ihmisen käsissä.

Kuitujen erottelu ja hyötykäyttö

Eri kuituja, kuten paperia, pahvia ja kartonkia saadaan talteen käsittelyprosessin eri vaiheista.

Kuitujakeet toimitetaan erottelun jälkeen kierrätyskäyttöön eri kumppaneille, jotka valmistavat niistä uusia pahvi- ja paperituotteita.

jatkohyödyntämiseen kelpaamattomasta osasta valmistetaan kierrätyspolttoainetta.

Purkupuiden hyötykäyttö Syklossa. Purkupuut kasassa.

Kierrätys- ja purkupuiden hyötykäyttö

Hyödynnämme A-, B- ja C-laatuista kierrätyspuuta tekemällä siitä valmista haketta Oulun Energian voimalaitokselle energiahyödynnykseen korvaamaan fossiilisia ja neitseellisiä polttoaineita.

Otamme kierrätyspuuta vastaan myös asiakkaiden keruupisteistä.

Syklo järjestää murskaukset, kuljetukset, näytteiden oton sekä laadun tarkastuksen.

Kierrätysmetalleja kasassa.

Metallien erottelu ja hyötykäyttö

Keräämme käsittelyprosessin eri vaiheissa magneettisia ja ei-magneettisia metalleja.

Metallien erottelu tapahtuu mekaanisesti sekä erotteluteknologian avulla. Yhdistelmällä varmistetaan metallien paras mahdollinen talteenottoaste.

Erotellut metallit toimitetaan yhteistyökumppaneillemme jatkojalostukseen uusien tuotteiden raaka-aineiksi.

Muovikorkkeja kierrätyksen jälkeen.

Muovien erottelu ja hyötykäyttö

Erilaatuiset muovit erotellaan jätevirrasta edistyneen tunnistusteknologian avulla.

Jatkokäyttöön soveltuvat muovilaadut jatkavat matkaansa yhteistyökumppaneiden kautta jatkojalostukseen ja kierrätykseen kelpaamattomasta osasta tehdään kierrätyspolttoainetta.

Otamme lisäksi vastaan muoviputkia sekä maatalousmuoveja sekä niihin verrattavissa olevia kalvomuoveja.

Katso lisää muoviputkien sekä kalvomuovien hyödyntämisestä täältä.

SRF-polttoainetta Syklon työntekijän käsissä.

SRF-polttoaine

Lajitteluprosessin ohessa valmistuu myös SRF-kierrätyspolttoainetta (Solid Recovered Fuel). Syklon valmistama SRF-polttoaine sisältää pääsääntöisesti puuta, erilaisia muoveja, pahvia ja paperia.

Kierrätyspolttoaine on suurimmaksi osaksi fossiilisesta hiilidioksidista vapaata ja sen lämpöarvo on korkea. Tämän avulla säästetään merkittävästi neitseellisten biomassojen sekä fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

SRF-polttoaine toimitetaan Oulun Energian biovoimalaitokselle, jossa sitä hyödynnetään kotitalouksien sähkön- ja lämmöntuotannossa.

Jätteiden lajittelulaitoksella operaattori kävelee ja tarkkailee linjastoa.

Yksittäisten jakeiden vastaanotto

Vastaanotamme sekä käsittelemme monipuolisesti yritysasiakkaiden yksittäisiä kierrätysjakeita sekä haasteellisia jätteitä, jotka ovat aiemmin päätyneet esimerkiksi massapolttoon. 

Vastaanotamme:

  • hd-pe, pvc ja pp-laatuisia muoviputkia
  • maatalousmuoveja
  • kalvomuoveja
  • kipsilevyjä
  • kattohuopaa ja muita bitumi-tuotteita
Syklon toimipiste Oulu

Syklo Oulu

Käyntiosoite
Nahkatehtaankatu 2,
90130 Oulu

Ruskonseläntie 21, 
90620 Oulu

Syklon toimipiste Helsinki

Syklo Helsinki

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 39, 00100 Helsinki