Hymyilevä piirretty maapallo.

Vuosi- ja vastuullisuusraportointi

Ihmisen kokoisia ratkaisuja maailmanluokan ongelmiin.

Vastuullisuus- ja avainluvut 2023

21
M€

Liikevaihto

75 249
tonnia

Vastaanotettu jäte

89 649
tonnia

Tuotetut jakeet

133 372
tonnia

Ekovoimalaitokselle toimitettu jäte

Nostot vuodesta 2023

Tarkastelemme talouttamme sekä vastuullisuustoimiamme osana Oulun Energian Vuosi ja Vastuullisuus 2023 -raporttia. Vuoden 2023 aikana panostimme ennen kaikkea neljään eri pääteemaan, joita ovat:

 1. investoinnit kasvuun yritysostojen ja kumppanuuksien avulla
 2. uusien kiertotalouden innovaatioiden tutkiminen
 3. rakennusmateriaalien pitäminen kierrossa mahdollisimman pitkään
 4. käsittelemiemme materiaalien mahdollisimman korkean kierrätysasteen saavuttaminen
Hyvinkään kiertotalouskeskittymä.

Investoimme kasvuun yritysostojen ja kumppanuuksien avulla

 1. Liikevaihto ja liiketulos: Liikevaihtomme oli noin 21 miljoonaa euroa vuonna 2023, hieman alle tavoitteen. Liiketulos oli hieman positiivisen puolella, vaikka sitä rasittivat vähentyneen jätemäärän lisäksi merkittävät kasvupanostukset.
 2. Kasvustrategia ja investoinnit: Panostimme kasvuun laajentamalla toiminta-aluettamme ja solmimalla uusia yhteistyökumppanuuksia valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Tavoitteena on saavuttaa 50 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2025 mennessä.
 3. Uudet yritysostot ja kumppanuudet: Valmistelimme ja toteutimme yritysostoja sekä solmimme uusia kumppanuuksia. Esimerkiksi Suomen Energiamurske Oy:n yrityskauppa toteutui alkuvuodesta 2024. Tällä ostetulla yrityksellä on ympäristölupa jätemäärien vastaanotolle ja merkittäviä yhteistyökumppanuuksia monien eri kiertotalousyhtiöiden kanssa.
 4. Kiertotalouden edistäminen: Etsimme uusia kumppaneita edistyksellisen teknologian ja kumppanuusmahdollisuuksien avulla, jotka parantavat jätteiden käsittelyä, lopputuotteiden laatua ja raaka-aineiden saatavuutta.
Kierrätysmuovigranulaatti

Tutkimme uusia kiertotalouden innovaatioita

 1. Kiertotalouden innovaatiot: Tutkimme useita kiertotalouden innovaatioita, jotka liittyvät materiaalien kierrätykseen ja kiertojen sulkemiseen. Tämä sisälsi muun muassa uusia tapoja muovin kierrätykseen, alitteiden hyödyntämismahdollisuuksien kartoittamiseen sekä digitaalisten ratkaisujen seurantaan.
 2. Lajittelulaitoksen parannukset: Oulun lajittelulaitoksen käytettävyyttä, luotettavuutta ja prosessiturvallisuutta parannettiin merkittävästi.
 3. Investoinnit uusiin laitteisiin: Vuoden 2024 aikana suunnittelemme investointeja uusiin lajittelulaitteisiin, mikä tulee parantamaan jätteiden kierrätysastetta merkittävästi.
 4. Avainhenkilöiden rekrytointi: Rekrytoimme vuoden 2023 aikana useita avainhenkilöitä, kuten teknologiajohtajan, operatiivisen johtajan ja kasvukumppanuuskoordinaattorin, mikä auttaa nopeuttamaan kasvustrategian toteuttamista ja teknologian kehittämistä.
 5. Hallituksen vahvistuminen: Syklon hallitus vahvistui kahdella uudella jäsenellä, joilla on kansainvälistä kokemusta kiertotalousalalta.
Kipsin kierrättäminen Saint Gobain

Autamme pitämään rakennusmateriaalit kierrossa mahdollisimman pitkään

 1. Kipsilevyjen kierrätys: Vuonna 2023 tehostettiin kipsilevyjen talteenottoa kierrätykseen omassa lajittelussa. Asiakkaille tarjottiin mahdollisuus toimittaa kipsilevyjä erillisenä jakeena. Kierrätetty kipsi toimitettiin yhteistyökumppanille Saint-Gobainille, joka käyttää sitä Gyproc-levyjen valmistuksessa.
 2. Jätteiden vastaanottopalveluiden laajentaminen: Keväällä 2023 jätteiden vastaanottopalveluita laajennettiin muun muassa muoviputkien, kovamuovien, eristevillan ja muiden vaikeasti käsiteltävien jätteiden osalta. Aiemmin suuri osa muoviputkista toimitettiin muualle Eurooppaan kierrätykseen tai energiahyödyntettäväksi. Nyt näitä materiaaleja lajitellaan, käsitellään ja lähetetään eteenpäin yhteistyökumppaneille jatkojalostettavaksi.
 3. Muovituotteiden kierrätyksen tehostaminen: Tulevaisuudessa Syklossa aiotaan tehostaa muovituotteiden kierrätystä entisestään. Tämä vaatii mm. investointeja uusiin laitteisiin ja teknologioihin, jotka mahdollistavat muovijätteiden tehokkaamman lajittelun ja kierrätyksen. Lisäksi tarvitaan yhteistyötä alan kumppaneiden kanssa sekä vahvaa sitoutumista kestävään kehitykseen ja kiertotalouden edistämiseen.
Ihmiset seisomassa lajittelulaitoksen edessä.

Käsittelemiemme materiaalien kierrätysaste nousi

 1. Materiaalien käsittely Ruskon lajittelulaitoksella: Vuonna 2023 Ruskon lajittelulaitos käsiteli erilaisia jätteitä, mukaan lukien rakennus- ja purkujätettä sekä kaupan ja teollisuuden toimittamaa jätettä. Lisäksi hankittiin pieniä eriä haitta-ainevapaata kierrätyspolttoainetta ulkomailta.
 2. Jätteiden ohjaus eri käyttökohteisiin: Käsitellystä jätteestä 7 % ohjautui materiaalikierrätykseen, 13 % hyötykäyttöön, 59 % SRF-kierrätyspolttoaineeksi ja 21 % energiapolttoon. Materiaalikierrätykseen ohjatun jätteen määrä kasvoi merkittävästi edellisvuodesta uusien kumppanuuksien avulla.

Miljöö-
innovaatiotuki

Olemme mukana rahoittamassa Miljöö-innovaatiotuen kautta elinympäristöämme parantavien innovaatioiden ja hankkeiden kehittämistä. Tuki on haettavissa kerran vuodessa. Haku on auki seuraavan kerran 1.8.-30.9.2024.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Kiertotalousasiantuntijamme auttavat sinunkin yrityksesi kohti tehokkaampaa ja kestävämpää tulevaisuutta.

Toimistotyöntekijä Syklossa. Puhelin ja tietkone ihmisen kädessä.

Toimistot

Nahkatehtaankatu 2,
90130 Oulu

Pohjoisesplanadi 39,
00100 Helsinki

Jätteiden vastaanotto. Kaksi Syklon työntekijää nostaa jätettä.

Jätteiden vastaanotto

Ruskonseläntie 21,
90620 Oulu

Kerkkolankatu 40,
05800 Hyvinkää