SRF-jäte muuttuu lämmöksi ja sähköksi

Kiertotalouden edelläkävijä, Syklo tekee Oulun Ruskossa sijaitsevalla käsittelylaitoksellaan kierrätykseen kelpaamattomasta SRF-jätteestä energiaa. Tämä SRF-jätteestä jalostettava SRF-polttoaine jatkaa edelleen matkaan Oulun Energian Biovoimalaitokselle, jossa sitä hyödynnetään kotitalouksien sähkön- ja lämmöntuotannossa.

Syklo hyödyntää tuotannossaan rakennustyömaiden sekalaista jätettä sekä kauppojen pakkausmateriaalijätettä. Tuotantolaitokselle saapuvat jätteet lajitellaan ja kierrätykseen kelpaavat materiaalit seulotaan talteen toimitettavaksi eri yhteistyökumppaneille jatkokäyttöön. Loppuosa SRF-jätteestä käy läpi prosessin, jonka tuloksena syntyy Solid Recovered Fuel eli SRF-polttoainetta.  SRF tuotetaan kaupan, teollisuuden ja rakentamisen jätteistä. Se sisältää pääsääntöisesti muuhun materiaalinhyötykäyttöön kelpaamatonta puuta, kuituja ja muovia. 

SRF-jätettä eli SRF-polttoainetta välivarastossa.

SRF-polttoaine välivarastoidaan jätteidenkäsittelylaitoksella.

”SRF-polttoaine on ekologinen tuote, joka omaa hyvän lämpöarvon. Kierrätyspolttoaineen käyttö vähentää merkittävästi fossiilisten polttoaineiden ja neitseellisten biomassojen tarvetta”, kertoo Syklon kiertotalouspäällikkö Heikki Harju-Autti.

Valmis kerrätyspolttoaine on kevyttä ja tiivistä, joten sitä on erittäin helppo varastoida ja kuljettaa. Valmiit SRF-polttoainepaalit toimitetaan edelleen Syklolta Oulun Energian Biovoimalaitokselle, jossa siitä saadaan sähköä sekä kaukolämpöä Oulun seudun asukkaille. Mikään ei mene Syklolla hukkaan, sillä lopputuotteena syntyvää tuhkaa käytetään metsälannoitteena sekä maanrakennuksessa.

”Vuositasolla Syklo käsittelee yli 90 000 tonnia jätettä, josta noin 40 % päätyy SRF-polttoaineeksi. Tämä on ympäristöystävällinen tapa vähentää jätteen ja kasvihuonepäästöjen määrää”, Harju-Autti kertoo.

Syklo on osa maailmanlaajuisen ongelman ratkaisua

Globaali kiinnostus kiertotaloutta ja ilmaston lämpenemisen ehkäisyä kohtaan on vauhdittanut ekologisten jäteratkaisujen etsimistä. Harju-Autti kertookin, että Syklolla saa seurata aitiopaikalta, kuinka maailmanlaajuisiin ongelmiin pyritään hakemaan yhdessä ratkaisuja.

Syklo pyrkii kehittämään toimintaansa, jotta tulevaisuudessa jätteiden hyödyntäminen onnistuisi entistäkin tehokkaammin.

”Tämä on tulevaisuuden ala ja niin kuin lehdestä olemme saaneet lukea, vihreä siirtymä on hyvässä vauhdissa. Maapallon selviämiselle on tärkeää, että jätteet saadaan tehokkaasti kierrätettyä. Tulevaisuudessa EU-direktiivit tulevat vaatimaan kierotalousmahdollisuuksien tehokkaampaa hyödyntämistä ja jätteenpolton rajoittamista”, Harju-Autti huomauttaa.

NIR-laite erottelee SRF-polttoaineen.

Kuvassa NIR-laite, jolla erotellaan SRF-polttoaineeseen päätyvä aines SRF-jätteestä.

SRF-jäte ja SRF-polttoaineen laadun seuranta

  • SRF-jätteiden vaatimusten ja luokittelun eurooppalainen standardi EN 15359 on vahvistettu myös Suomen standardiksi (5/2012). Standardi määrittelee SRF-jätteiden pakolliset määrittelyt ja polttoaineen luokittelun.
  • Standardin mukaan SRF-polttoaine analysoidaan 12 kuukauden tuotantojakson aikana kymmenen eri näyte-erän perusteella. Jokaisen SRF-jätteestä otetun näyte-erän tulisi olla kokoomanäyte kultakin näyte-eräjaksolta.
  • 12 kuukauden seurannan ja tutkimustulosten jälkeen SRF-jäte luokitellaan sen ominaisuuksien mukaan. 


Miten jätteet erotellaan?