Syklo – Palvelut ja tuotteet

Palvelut ja tuotteet

Autamme yrityksiä matkalla kohti kiertotaloutta.

Tarjoamme

Uusio- ja kierrätysmateriaalit

Materiaalit hyötykäyttöön teollisuuden raaka-aineeksi tai polttoaineeksi.

Kiertotalouden palvelut

Rakennusalan, kaupan ja teollisuuden jätepalvelut, materiaalien käsittely, energian hyödyntäminen ja tiedolla johtaminen.

Kumppanuudet ja uudet ratkaisut

Kiertotalouden kasvattaminen kumppanuuksien, osakkuuksien, verkostojen ja konsortioiden kautta.

Jätteiden lajittelulaitoksella operaattori kävelee ja tarkkailee linjastoa.

Jätteiden vastaanotto ja käsittely

Tarjoamme jätteiden vastaanottopalvelut yritysasiakkaille räätälöidysti kokonaistehokkuus ja ympäristöystävällisyys maksimoiden. Jätteet käsitellään Oulun Ruskon lajittelulaitoksella.

Vastaanotettavat jäte-erät:

  • rakennus- ja purkujätteet
  • kauppa- ja teollisuusjätteet
  • energiajätteet

Vaativia jakeita lastataan kuormalavalle.

Yksittäisten jakeiden vastaanotto

Räätälöimme yritysasiakkaille yksittäisten kierrätysjakeiden vastaanoton ja käsittelyn asiakaskohtaisesti.

Vastaanotettavat yksittäiset kierrätysjakeet:

  • kipsilevyt ja muut isot kipsierät
  • suurikokoiset ja isot muoviputket HDPE-, PVC- ja PP-laadut
  • maatalousmuovit, kuten auma- ja paalausmuovit sekä niihin vertautuvat kalvomuovit
Syklo – palvelut jätteiden vastaanottaminen

Tuhkien hyötykäyttö

Tuhkia hyödynnetään metsälannoituksessa ja maanrakennuksessa. Tutkimme myös mahdollisuuksia hyötykäyttää tuhkia sementin korvaajana sekä keinoissa vähentää rakentamisen hiilipäästöä.

Syklo – Digitaaliset ratkaisut

Digitaaliset ratkaisut

Jätevirtojen optimointi ja hallinta tapahtuu digitaalisilla ratkaisuillamme.
Optimoimme tilaus-toimitusketjun minimoimaan logistiikan hiilijalanjäljen ja ajankäytön.

Syklo – rakennusmateriaalit ja jätteet

Rakennusmateriaalien kiertojen sulkeminen

Syklo on yksi Suomen suurimmista rakennus- ja purkujätemateriaalien vastaanottajista. Teknologisesti korkealuokkainen lajittelulaitoksemme mahdollistaa korkean hyötykäyttöasteen ja kustannustehokkaan kokonaisratkaisun.

Tulevaisuudessa haluamme tehostaa rakennus- ja purkujätteiden kiertoja entisestään tuottamalla uusia, innovatiivisia kiertotalousratkaisuja yhdessä kumppaniverkostomme kanssa. Tutkimme mahdollisuuksia jalostaa rakennus- ja purkujätteistä mahdollisimman pitkälle raaka-aineita ja -materiaaleja eri teollisuuden aloille.

Syklo – jätteiden vastaanotto

Biovirroista uusia tuotteita

Luomme uusia, innovatiivisia tuotteita hyödyntämällä biomassoja ja -tähteitä. Kehitämme tuhkien hyötykäytön mahdollisuuksia sementin korvaamisessa, sillä sementti yksin vastaa jopa 7 %:a kasvihuonepäästöistä.​

Tutkimme myös mahdollisuuksia yhdyskuntajätteen orgaanisen osuuden hyödyntämiseen kaasutuksessa ja liikennepolttoaineen valmistuksessa. Puukuitujen osalta tunnistamme myös biohiilen ja bioetanolin sekä ligniinin tarjoamat mahdollisuudet.

Syklo - jätteiden vastaanotto

Kumppanuudet

Me syklolaiset sitoudumme pitkäjänteiseen yhteistyöhön ja haastamme kumppanimme innovoimaan kanssamme uusia ratkaisuja, joilla asiakkaidemme kiertotalousastetta kasvatetaan. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi arvoketjun optimointia, yhteisiä laitosinvestointeja tai strategisia yhteistyöjärjestelyitä.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Kiertotalousasiantuntijamme auttavat sinunkin yrityksesi kohti tehokkaampaa ja kestävämpää tulevaisuutta.

Syklon toimipiste Oulu

Syklo Oulu

Käyntiosoite
Nahkatehtaankatu 2,
90130 Oulu

Ruskonseläntie 21, 
90620 Oulu

Syklon toimipiste Helsinki

Syklo Helsinki

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 39, 00100 Helsinki