Kiehtovia kokemuksia Syklossa – kesätyönä kiertotalous

Tänä kesänä Syklolla on työskennellyt innokas kolmikko, josta osalta löytyy työkokemusta viime kesältäkin. Työnjohtoharjoittelija Elle Niemistö sai tuekseen ympäristötekniikkaa opiskelevat Krista Paason ja Samuli Heikkilän. Kolmikko on työskennellyt laajasti prosessinhallinnan, -valvonnan ja -kehittämisen parissa.

Kesällä ympäristötekniikan kandidaatiksi valmistuneelle Elle Niemistölle Syklon lajittelulaitos on tullut tutuksi jo viime vuoden kesätöiden kautta käyttötehtävien parissa. Kesän jälkeen työsuhde jatkui harjoittelijana opintojen ohella pääasiassa ohjeistuksia laatiessa. Tänä kesänä Niemistö toimii työnjohtoharjoittelijana ja on päässyt opastamaan kesätyöläisiä. 

”Meillä oli kesän alussa yhteinen parin viikon perehdytysjakso, jossa kuljimme tiiviisti yhdessä. Tämän jälkeen jokainen kesäläinen siirtyi omaan vuoroonsa. Yhteydenpito on jatkunut kuitenkin vuoronvaihdoissa ja viestitellen”, Niemistö kertoo. Ensimmäistä kesää Syklon kiertotalouslaitoksella työskentelevät Krista Paaso ja Samuli Heikkilä ovat työskennelleet samoissa tehtävissä kuin Niemistö viime kesänä, mikä tarkoittaa töitä pääasiassa jätteenlajitteluprosessin valvonnan, ylläpidon ja kunnossapidon parissa.

“Suuri osa työpäivästä hoidetaan valvomossa prosessiohjauksen ja prosessin valvomisen parissa – ohjaukset tehdään etänä valvomosta tietokoneita ja kameroita hyödyntäen. Käyttöhenkilöt myös tekevät kenttäkierroksia, joiden aikana pidetään huolta laitteiston kunnosta ja prosessin sujuvuudesta”, Heikkilä kertoo. “Muita töitä voivat olla myös linjastolle syntyneiden tukosten poisto, laitteiden puhdistaminen niihin juuttuneesta materiaalista sekä erilaiset huolto- ja kunnossapitotehtävät”, Paaso lisää.

Niemistön kokemus viime kesältä käyttötehtävien parista ja ohjeistuksien laatiminen ovat antaneet kattavan perehdytyksen Syklon toimintoihin ja luoneet hyvän pohjan työnjohtoharjoittelijana työskentelylle.

“Tänä kesänä päätehtäviini on kuulunut tuotantopäällikön ja -insinöörin kesälomien tuuraus. Olen päässyt työskentelemään turvallisuuden parissa laatimalla ohjeistusta, käsittelemällä turvallisuushavaintoja ja tekemällä riskien arviointia. Työtehtäviini on kunnossapidon puolelta kuulunut huoltorevisioiden, kunnossapitotöiden ja urakoitsijoiden organisointia sekä hankintoja. Olen saanut osallistua myös kehityshankkeiden suunnitteluun”, Niemistö luettelee.

Kiinnostus ja kunnianhimo ajavat eteenpäin

Ajoittain haastava ja fyysinen työ vaatii sinnikkyyttä, mutta koko kolmikko on kokenut Syklolla työskentelyn palkitsevaksi.

“Olen päässyt haastamaan itseäni ja vastuutakin on annettu sopivasti. Oppia voi täältä saada niin paljon kuin vain itse kykenee sisäistämään. Olen oppinut paljon uutta niin kiertotalouden kuin konetekniikankin puolelta – se onkin innostanut suuntaamaan opintoja yhä enemmän myös näitä kohti”, pian maisterivaiheen opinnot aloittava Niemistö toteaa.

“Laitos on moderni ja jatkuvan kehitystyön alla. Halu kasvaa ja kehittyä on jatkuvasti läsnä täällä! Parasta mielestäni onkin juuri ratkoa ongelmia ja antaa omia kehitysideoita ja muutama ideoistani onkin otettu käyttöön kesän aikana!”, Heikkilä kertoo.

Työssä jaksamaan auttaa myös jatkuvasti kehittyvä kiertotaloustoiminta ja inspiroiva työyhteisö, jossa on hyvä sekoitus huumoria ja kunnianhimoa. “Aina on ollut superkiva tulla töihin! Täällä on ihan huippuporukka”, Niemistö hihkaisee. “Kesä täällä on ollut tosi mielenkiintoinen ja joka päivä on päässyt oppimaan jotain uutta. Parasta on ollut hauska työporukka ja monipuoliset työtehtävät”, Paaso lisää.

Uteliaisuus ja oma-aloitteisuus kantavat pitkälle

Mielekkään ja palkitsevan kesän jälkeen Paaso ja Heikkilä jättävät terveiset tuleville Syklon kesätyöläisille.

 ”Täällä pääsee työskentelemään uusimpien jätteiden lajittelulaitteistojen parissa osana energistä ja osaavaa porukkaa! Oma-aloitteisuudella, rohkealla yrittämisellä ja avun pyytämisellä pärjää varmasti.”, Heikkilä rohkaisee.

”Suosittelen paikkaa erityisesti alan opiskelijoille ja lajittelulaitoksen toiminnasta kiinnostuneille. Työtehtäviin perehdytetään tosi kattavasti, joten reippaalla asenteella täällä pääsee oppimaan paljon uutta – ja kuntokin varmasti kasvaa kesän aikana”, Paaso naurahtaa.


Syklolle töihin?

Oletko sinä kiertotalouden uusi tähti?