Rakennusjätteen kierrätys Hyvinkäällä ja Oulussa

Syklo ottaa rakennusjätteitä vastaan yritysasiakkailta nyt kahdessa eri toimipisteessä; Hyvinkään kiertotalouskeskittymässä sekä Oulun lajittelulaitoksella. Molemmissa toimipisteessä tavoitellaan mahdollisimman korkean kierrätys- ja hyötykäyttöasteen saavuttamista. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen rakennusmateriaali pyritään erottelemaan jätemassasta ja uusiokäyttämään mahdollisimman korkealla prosentilla.

Oulun lajittelulaitokselle rakennusjätteet tuodaan pääasiassa rakennustyömailta Oulun lähialueelta sekä siirtokuormattuna etäämmältä.

Hyvinkään kiertotalouskeskittymään rakennusjätteitä voivat tuoda yritysasiakkaat koko Etelä-Suomen alueelta. Hyvinkäällä laajennetaan parhaillaan asiakkuuksia ja vastaanotettavien materiaalien valikoimaa.

Rakennus- ja purkujätteen tuojina ovat pääsääntöisesti kuljetus- ja jätealan yritykset, jotka operoivat jätekuljetuksia keskitetysti. Nämä jäte-erät koostuvat pääasiassa puusta, muovista, putkista, kaapeleista, kattohuovasta, eristeitä sekä mineraalisista jakeista.

Jätteitä tuodaan kierrätettäväksi Oulun sekä Hyvinkään toimipisteille pääsääntöisesti kahdella eri tavalla; joko niin, että materiaalit ovat valmiiksi eroteltu toisistaan syntykohteessa tai jätteet tuodaan täysin lajittelemattomana.

Samalta työmaalta voi myös tulla näillä kahdella eri tavalla toimitettua rakennusjätteitä, riippuen siitä, kuinka vaikeaa eri materiaalien erotteleminen toisistaan on.

Rakennusjätteet kiertoon työmailta

”Rakennusmateriaaleille on yleistä se, että eri materiaaleja on esimerkiksi liimattu toisiinsa, joka tekee niiden erottelusta syntypaikalla työlästä tai vähintäänkin taloudellisesti kannattamatonta. Useilla rakennustyömailla jakeet voivat myös sekoittua toisiinsa esimerkiksi tilan puutteen tai resurssien vähäisyyden takia”, Syklon projektipäällikkö Antti Mattila kertoo.

Tällainen lajittelematon rakennusjäte kierrätetään Oulun modernilla lajittelulaitoksella. Materiaali murskataan ensin, jonka jälkeen lajittelulinjasto käsittelee eri jakeet omiksi virroikseen. Lopputuotteena saadaan muun muassa materiaaleja uusikäyttöön ja jatkohyödynnykseen. Hyvinkäällä jäte murskataan ja erotellaan manuaalisesti.

Antti Mattila seisoo kädet puuskassa ja katsoo etuviistoon.

Syklon projektipäällikkö Antti Mattila.

”Jokaiselle jakeelle löytyy oma jatko- ja uusiokäyttöreittinsä pääsääntöisesti yhteistyökumppaneidemme toimesta. Esimerkiksi metallit ja kipsilevyt matkaavat sellaisenaan uusien tuotteiden raaka-aineiksi, betonit ja tiilet lähtevät hyödynnettäviksi erilaisiin käyttökohteisiin ja erilaatuiset puujakeet päätyvät energiahyödynnykseen”, Mattila luettelee.

Kun jokaisen materiaalin uudelleenkäyttöreitti on mietitty tarpeeksi hyvin, säästyy siinä huomattava määrä neitseellisiä raaka-aineita sekä samalla myös hiilidioksidipäästöt laskevat.

Näillä rakennus- ja purkujätteillä on ehdoton porttikielto toimipisteillemme

Vaikka pyrkimyksemme on kierrättää kaikki, on kuitenkin sellaisia rakennusjätteitä, joita meille ei voi tuoda. Tästä esimerkkinä painekyllästetty puu, joka on ongelmajätettä.

Vaarallisia jätteitä ei myöskään oteta vastaan Oulussa tai Hyvinkäällä. Yleisin purkutyömailta löytyvä vaarallinen jäte on asbesti. Kaikkien vaarallisten aineiden osalta purkukohteissa tehdään valmiiksi kartoitukset ja purkutyöt suorittavat siihen erikoistuneet tahot. Tästä syystä vaarallisia jätteitä ei yleensä pääse vahingossakaan tulemaan normaalin purkujätteen mukana.

Yksi valitettava asia toistuu kuitenkin toimipisteillä lähes viikoittain. Näitä ovat rakennusjätteen mukana tulevat sähkökäyttöisten työkalujen rikkoutuneet akut sekä yksittäiset paristot.

”Näiden paikka ei missään nimessä ole rakennusjätteen seassa, sillä ne voivat syttyä tai jopa räjähtää itsestään. Jos akut päätyvät lajittelulinjastolle asti aiheuttavat ne vaaratilanteen ja syttymisriskin joutuessa mekaaniseen käsittelyyn ja murskaukseen”.

Akut ja paristot päätyvät rakennusjätteen sekaan pääasiassa syntypaikalla.

”Takana on usein tietämättömyyttä siitä, miten akut ja paristot kuuluisi kierrättää. Näiden osalta tarvitaan tietoisuuden lisäämistä.”

Akkuja otetaan vastaan alueellisissa keräyspisteissä ja pattereita lähes jokaisen päivittäistavarakaupan vastaanottopisteissä. Voit lukea lisää niiden kierrätyksestä Paristokierrätyksen sivuilta.

Toimistotyöntekijä Syklossa. Puhelin ja tietkone ihmisen kädessä.

Toimistot

Nahkatehtaankatu 2,
90130 Oulu

Pohjoisesplanadi 39,
00100 Helsinki

Jätteiden vastaanotto. Kaksi Syklon työntekijää nostaa jätettä.

Jätteiden vastaanotto

Ruskonseläntie 21,
90620 Oulu

Kerkkolankatu 40,
05800 Hyvinkää