Syklon muovinkierrätyslaitos

Vuonna 2025 valmistuvaksi suunniteltu laitos lisää Suomen muovinkierrätyskapasiteettia jopa 50 prosenttia

Muovinkierrätyslaitoksen avainluvut:

50 000
tonnia

vuosittain käsiteltävä muovimäärä

160 000
tonnia

tavoite säästää kasvihuonekaasupäästöjä
per vuosi

50
prosenttia

Suomen muovinkierrätys-kapasiteetin kasvu

25
milj. €

säästöt Suomen valtiontaloudelle
per vuosi

Syklo - jätteiden vastaanotto

Syklon muovinkierrätyslaitos

Suunnittelemme Suomen suurimman muovinkierrätyslaitoksen rakentamista osaksi Hyvinkään kiertotalouskeskittymää. Kapasiteetiltaan 50 000 tonnin muovinkierrätyslaitos tulee valmistuessaan kasvattamaan Suomen muovinkierrätyskapasiteettia jopa 50 prosenttia. Muovinkierrätyslaitoksen toiminta on määrä alkaa 2025 vuoden syksyllä. Hankkeen strategisena kumppanina toimii skotlantilainen Impact Recycling.

Muovinkierrätyslaitoksen käyttämä teknologia mahdollistaa muovien erottelun ja kierrättämisen sellaisista jätevirroista, jotka nykyisellään päätyvät poltettavaksi. Laitoksessa kierrätettäviä muoveja ovat muun muassa sekalaiset kovat muovit, sekalaiset kalvomuovijakeet kaupan ja teollisuuden aloilta sekä jätteiden lajittelulaitoksilta erotettavat sekalaiset muovivirrat.

Muovinkierrätyslaitokseemme toteutetaan suljettu vesikierto, jonka myötä laitoksella ei synny jätevettä. Tällä ratkaisulla ehkäisemme mikromuovien päätyminen muovin kierrätysprosessista vesistöön.

Kierrätysmuovigranulaatti

Lopputuotteena kierrätysmuovigranulaattia

Kierrätysprosessin lopputuotteena laitoksemme tuottaa laadukasta kierrätysmuovigranulaattia muovituoteteollisuuden raaka-aineeksi.

Kiinnostuitko kierrätysmuovigranulaatin käytöstä?

Hyvinkään kiertotalouskeskittymä.

Kovan muovin vastaanotto Hyvinkäällä

Otamme jo nyt vastaan kovaa muovia yritysasiakkailtamme.

Kiinnostuitko kovan muovin kierrätyksestä?

Muovinkierrätyslaitoksen ympäristö- ja talousvaikutukset

Valmistuessaan laitoksemme mahdollistaa jopa 25 miljoonan euron vuotuiset säästöt Suomen valtiontaloudelle EU:n muovijätemaksun (EU Plastic Tax) vähenemisen seurauksena. Säästöt perustuvat huonolaatuisten muovivirtojen kierrätyskapasiteetin merkittävään nousuun.

Valmistuessaan muovinkierrätyslaitoksemme vähentää Suomen laskennallisia kasvihuonepäästöjä enimmillään jopa 160 000 tonnia (CO2eq) vuositasolla, mikäli kaikki laitoksen kierrättämä muovi on pois poltosta.

Pyrimme hankkeen avulla vauhdittamaan kestävän kiertotalouden syntymistä muovituotteiden arvoketjussa ja vahvistamaan Suomen asemaa kiertotalouden edelläkävijänä.

Tarkka jätteiden lajittelu. Kaksi Syklon työntekijää tutkii NIR-laitetta.

Impact Recyclingin teknologia

Muovinkierrätyslaitoksessamme hyödynnettävä muovinlajitteluteknologia on skotlantilaisen muovinkierrätysyhtiön Impact Recyclingin kehittämä innovaatio.

Prosessissa hyödynnetään kahta eri patentoitua teknologiaa, joista toisen avulla kierrätysprosessissa voidaan erotella eri muovilaadut hyvin pienillä tiheyseroilla. Tiheyseroihin perustuva erottelu mahdollistaa myös aiemmin hankalasti kierrätettävien mustien muovien kierrätyksen. Samalla teknologia mahdollistaa huomattavasti parempilaatuisen lopputuotteen valmistuksen.

Ota yhteyttä!

  Toimistotyöntekijä Syklossa. Puhelin ja tietkone ihmisen kädessä.

  Toimistot

  Nahkatehtaankatu 2,
  90130 Oulu

  Pohjoisesplanadi 39,
  00100 Helsinki

  Jätteiden vastaanotto. Kaksi Syklon työntekijää nostaa jätettä.

  Jätteiden vastaanotto

  Ruskonseläntie 21,
  90620 Oulu

  Kerkkolankatu 40,
  05800 Hyvinkää