Syklon lajittelulaitos puhtaamman huomisen puolesta

Onko meillä käsissämme jätettä vai uudelleen hyödynnettävää materiaalia? Miten ihmisten ja yritysten kulutustottumuksia voi muuttaa ekologisempaan suuntaan? Millainen on tulevaisuuden jätteiden lajittelulaitos ja mitä kaikkea voidaan kierrättää? Näitä asioita pohdimme Syklon kiertotaloustiimissä, jossa on intohimo siihen, mistä useimmat pyrkivät eroon.

Yhdyskuntajätettä 160 000 tonnia ja kaupan ja teollisuuden sekä rakennusjätettä 70 000 tonnia sekä reilut 20 000 tonnia tuhkaa. Siinä on Syklon jätteiden lajittelulaitoksen vastaanottamat jätevirrat vuonna 2021. Mitä niistä syntyy? Oulun Energian Laanilan ekovoimalaitos hyödyntää yhdyskuntajätteet erittäin tehokkaasti kaukolämmöksi, teollisuuden prosessihöyryksi ja sähköenergiaksi. Ekovoimalan energiamäärällä lämmittää reilut 20 000 omakotitaloa. Tuhkat taas käytetään hyödyksi soveltuvin osin metsälannoituksessa ja maarakentamisessa, jolloin niiden avulla kiihdytetään metsien kasvua ja säästetään neitseellisten rakennusmateriaalien käyttöä.

Kierrätyspolttoaineella korvataan fossiilisia ja säästetään biopolttoaineita noin 10 000 omakotitalon lämmönkulutuksen verran

Kaupan-, teollisuuden- ja rakennusjätteiden osoite on Ruskoon vuonna 2020 valmistunut lajittelulaitoksemme, jonka korkealle automatisoitu prosessi taikoo lohduttomaltakin näyttävän kasan hyötykäyttöön kelpaaviksi jakeiksi.

Juttelin aktiivista yhteistyötä pohjoissuomalaisten jäteyhtiöiden kanssa tekevän kiertotalouspäällikkömme Heikki Harju-Autin kanssa ja kyselin miten hän kuvailisi toimintamme. Heikki näkee, että rakennusjätteiden hyötykäyttö on iso kansallinen ja miksei kansainvälinenkin haaste, johon pyrimme vastaamaan.

”Meidän Ruskon lajittelulaitos tuottaa sekalaisesta yritysten tuottamasta jätemassasta kierrätyspolttoainetta, jolla korvataan fossiilisia ja säästetään biopolttoaineita noin 10 000 omakotitalon lämmönkulutuksen verran. Sen lisäksi pystymme laitoksemme avulla erottelemaan jätteestä kierrätyskelpoisia metalleja, kuituja ja muoveja”, Heikki vastasi.

”Pystymme tarjoamaan uuden lajittelulaitoksen avulla puolen Suomen yritysjätteille maailmanluokan hyötykäyttöratkaisun, joka ei jätä vähäarvoisintakaan hippusta huomiotta.”

Heikki Harju-Autti, kiertotalouspäällikkö

Etsimme uusia ratkaisuja, jotta toimintamme ympäristökädenjälki olisi joka päivä eilistä parempi

Kun jäte vaihtaa omistajaa, siirtyy sekä materiaali että siihen liittyvä vastuu. Tähän liittyvät yleensä ne otsikot, joihin jäteasioissa valitettavan usein törmätään. Meillä Heikki vastaa lajittelulaitoksen toiminnan kehittämisestä sekä ympäristö- ja laatuasioista, ja hänellä on painavaa sanottavaa:

Vastuullisuus on tekemisemme ytimessä. Toimintaamme ohjaa vahva ymmärrys jätteiden käsittelyyn liittyvistä velvoitteista sekä halu toimia tässäkin asiassa suunnannäyttäjänä.”

Esimerkiksi kierrätyspolttoaineemme (SRF) laatua seuraamme tällä hetkellä kolme kertaa tarkemmin kuin mitä asiaan liittyvä standardi edellyttäisi.

”Etsimme lisäksi jatkuvasti uusia ratkaisuja lajittelutoiminnan tehostamiseen siten, että toimintamme ympäristökädenjälki olisi joka päivä eilistä parempi.”

Pyrimme jatkuvasti parantamaan ymmärrystämme ihmisten ja yritysten toiminnasta ja pohtimaan osaltamme, kuinka voimme toimia tavalla, josta jälkipolvetkin voivat olla ylpeitä.

Panostamme vahvasti tulevaisuuden kiertotalousratkaisuihin yhteistyössä kumppaneidemme kanssa

Tehokkuutta, vastuullisuutta, suunnannäyttämistä. Miten tähän päästään? Kumppanuuksin ja tiiviillä yhteistyöllä sekä vahvalla uskolla paremman huomisen puolesta.

Halumme on kasvaa erilaisissa kiertotalouden ratkaisuissa niin Pohjois-Suomessa kuin koko maassa, miksei kansainvälisestikin.

Tutkimme ahnaasti mahdollisuuksia tiivistää kumppanuuksia erilaisten organisaatioiden kesken win-win-periaatteella.

Lupaamme olla luotettava kumppani, joka tarjoaa kilpailukykyisen jätteiden hyödyntämisratkaisun, on haasteita pelkäämätön ja valmis vahvoihin panostuksiin tulevaisuuden kiertotalousratkaisujen puolesta.

Unelmamme on sulkea materiaalikierrot ja merkittävästi vähentää ihmisten ja yritysten kuluttamisesta johtuvaa hiilijalanjälkeä.

Nämä ovat vahvoja visioitani, joita toteutan kiertotalousliiketoiminnasta vastaavana johtajana.

Kiertotaloustiimin ammattilaisia: Antti Mattila, Heikki Harju-Autti (edessä), Jari Niskanen ja Teemu Koskela.
Kaksi Syklon työntekijää kävelevät Ruskon lajittelukeskuksessa.

Tutustu palveluihimme

Tarjoamme yksittäisten jakeiden vastaanoton sekä jäte-erien vastaaotto ja käsittelypalvelut.