Uudistavaa kasvua kiertotalouden kumppanuuksilla

Syklo rakentaa aktiivisesti uusia kiertotalouden kumppanuuksia eri kokoisten ja eri aloilla toimivien yritysten kanssa. Yhtiön tavoitteena on viedä kiertotaloutta voimakkaasti eteenpäin sekä ratkoa alan haasteita samalla tavoin ajattelevien kumppaneiden kanssa.

Kiertotalous tarjoaa ratkaisuja yhä useammalle yritykselle toimialasta riippumatta – se tiedetään Syklossa, sillä maailmanlaajuisia kestävyys- ja ilmastohaasteita voidaan ratkoa juurikin tehostamalla materiaalien kiertoa yhteiskunnassa.

Kiertotalouden mukaisten ratkaisujen lisääminen osaksi yritystoimintaa ei siis enää ole vain harvojen yritysten kilpailuetu. Se on yhä laajemmin yritystoiminnan jatkuvuuden perusta sekä välttämätön osa riskienhallintaa. Muutokseen on ollut vaikuttamassa muun muassa kuluttajien tietoisuuden lisääntyminen sekä tiukentunut lainsäädäntö, jonka avulla pyritään hillitsemään niin globaalia kestävyyskriisiä kuin raaka-aineiden riittävyysongelmia.

Kiertotalouden keinoilla voidaan vaikuttaa myös merkittävästi omavaraisuuteen ja huoltovarmuuteen.  

”Tästä saatiin oppia heti pandemian käynnistyttyä – ja etenkin viimeisen puolen vuoden aikana asia on korostunut entisestään. Yritysten toimitusketjuissa on ollut jatkuvia haasteita, ja toimitusvarmuus on noussut aivan uuteen merkitykseen”, kertoo Syklon kumppanuuspäällikkö Eero Martikainen.

Esimerkiksi Euroopan Unionin alueella toimivat yritykset ovat useiden alkutuotannon materiaalien osalta lähes kokonaan tuonnin varassa.

Syklon kumppanuuspäällikkö Eero Martikainen

”Kiertotalouden keinoin voidaan vastata haasteeseen muun muassa tuottamalla aiemmin hyödyntämättömistä jätevirroista neitseellisiä raaka-aineita korvaavia materiaaleja. Esimerkiksi tällaisia mahdollisuuksia kartoitamme Syklossa jatkuvasti”, Martikainen toteaa.

Nopea kehitys vaatii vastuullisuutta kiertotalouden kumppanilta

Koska kehitys on tapahtunut verrattain nopeasti, on alalla havaittavissa myös useita lieveilmiöitä, jotka eivät kestä yritystoiminnan syvempää tarkastelua. Muutamia esimerkkejä ovat valloillaan kukoistava viherpesu, lainsäädännön kiertäminen ja energiakriisistä seurannut lajittelemattoman jätteen polton lisääntyminen.

Jätteen hyödyntäminen energiana toki tarjoaa helpotusta akuutissa energiakriisissä, mutta samalla menetetään valtavasti kierrätykseen kelpaavaa materiaalia, jolla voitaisiin vähentää neitseellisten raaka-aineiden käyttöä. Viherpesu taas on luonnollinen jatkumo sille, että nykyään yritys ei ole kuluttajan silmissä vakuuttava, jos sen toiminta ei ole kestävää. Siksi yritykset nyt kiivaasti korostavat vastuullisuutta ulkoisessa viestinnässään, mutta niiden seuranta, arviointi tai raportointi eivät välttämättä täytä minkäänlaisia kriteereitä.

”Me Syklossa rakennamme läpinäkyvää kiertotaloutta, jossa kunkin jakeen kohdalla optimoidaan hyötykäyttö ja/tai kierrätys. Kehitämme kumppaniemme kanssa aidosti toimivia ratkaisuja, joilla vastataan kestävyyskriisiin, samalla luoden kannattavaa liiketoimintaa. Vaikka yrityksemme tausta on energiapainotteinen ja meilläkin jätteiden energiahyödynnys on vielä isossa roolissa, ymmärrämme, että materiaalikiertojen sulkeminen edellyttää investointeja muuhun kuin energiahyödynnyspohjaiseen toimintaan. Kumppaninamme yritykset pääsevät ratkomaan haasteitaan tulevaisuuteen katsovan ja vastuullisen toimijan kanssa”, Martikainen summaa.

Mitä yrityksesi saa Syklon kumppanina?

  1. Ennakkoluulottoman kumppanin, jonka kanssa rakentaa kestävämpää yhteiskuntaa.
  2. Investoijan ja operoijan ensimmäisiin käänteentekevän teknologian tuotantolaitoksiin.
  3. Vahvan teollisen toimijan yhteisiin projekteihin.

Ratkaisuilla pyrimme:

  1. Rakentamaan kestävämpää yhteiskuntaa, jossa materiaalit kiertävät tehokkaasti ja tarve uusille raaka-aineille vähenee.
  2. Tuottamaan matala-arvoisista jakeista korkean arvon tuotteita.
  3. Lyhentämään toimitusketjuja ja parantamaan huoltovarmuutta.

Yhteinen tekijä näille kaikille on uuden kannattavan liiketoiminnan rakentaminen samalla vähentäen neitseellisten raaka-aineiden käyttöä yhteiskunnassa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää!

Tuoko kiertotalous lisäarvoa yritystoiminnalleni?

Vie yrityksesi uudistavaan kasvuun erilaisilla kiertotalouden kumppanuuksilla!

Lue lisää kiertotaloudesta esimerkiksi Sitran sivuilta.