Kiertotalouden liiketoimintamallilla lisäarvoa yritystoiminnalle

Kokosimme kiertotalouden kumppanuuksia etsiville yrityksille oppaan, jonka avulla voi selvittää tarjoaako Syklo sellaisia ratkaisuja, joita kumppanuuksilta yrityksesi etsii ja olisiko kiertotalouden keinot siihen oikea ratkaisu.

Sisällys:

1. Minkälaisia kumppanuuksia Syklon kanssa voidaan solmia?
2. Millaiset yritykset sopivat kumppaniksi?
3. Mitä Syklo voi tuoda yhteistyökumppaneille?
4. Mistä yrityksen tulisi aloittaa, jos pohtii kiertotalouden mahdollisuuksia?
5. Miksi jokaisen yrityksen tulisi olla mukana kiertotaloudessa edes joltain osin?

1. Minkälaisia kumppanuuksia Syklon kanssa voidaan solmia?

Keskustelemme mielellämme erilaisista yhteistyökumppanuuksista sekä osakkuuksista tai yritysostoista laajallakin skaalalla. Meitä kiinnostavat jo valmiiksi kiertotaloudessa mukana olevien yritysten lisäksi myös erilaiset yhtiöt, jotka tarjoavat ratkaisuja rakennusmateriaalien kiertojen sulkemiseen tai pystyvät tekemään vähäarvoisista biovirroista uusiutuvia tuotteita. Kaikille kumppanuuksille on yhteistä se, että toiminnassa yhdistyvät meille tärkeät arvot: inhimillisyys, yrittäjyys, rohkeus ja ketteryys.

Toimijalla tulee olla aito halu ratkaista haasteita, vaikuttaa materiaalien kiertoihin, rakentaa tehokkaampia kierrätysjärjestelmiä ja tahtotila miettiä asioita laatikon ulkopuolelta.

2. Millaiset yritykset sopivat kumppaniksi?

Kokoluokaltaan yritykset voivat olla aina isoista pörssiyhtiöistä pieniin tiimeihin ja toimijoihin sekä startup-yrityksistä vakiintuneempiin kasvuyhtiöihin. Yleensä yrityksellä on esimerkiksi jokin teknologinen innovaatio, jonka kehittämiseen tai käynnistämiseen he tarvitsevat hyvää kumppanuutta. 

Käytännössä kumppanuus voisi näkyä yritysten välisenä yhteistyönä niin, että eri osat olisi jaettu kumppaniyritysten välille. Tai niin, että yrityksen haasteeseen etsitään ratkaisu vuoropuhelun kautta, jossa Syklo tukee yhteistyökumppania, mahdollisesti myös useamman eri kumppanin kanssa konsortiona.

3. Mitä Syklo voi tuoda yhteistyökumppaneille?

Jos puhutaan esimerkiksi isoista teollisuusyhtiöistä, voimme käytännössä olla tällä hetkellä toimintamallista puuttuva luotettava ja innovatiivinen partneri, jonka kanssa voi yhdessä investoida kiertotaloustuotteita kehittävään ratkaisuun.

Pienille kasvuyhtiöille ja startup-yrityksille olemme hyvin potentiaalinen kumppani esimerkiksi ensimmäisten kaupallisten laajennusten rakentamisissa, koska pystymme tarjoamaan osaamista teknologisten innovaatioiden kanssa ja toimimaan teollisena koealustanakin. Toisaalta tarjoamme vahvaa selkärankaa, sillä kestämme jonkin verran harkittuja riskejä. Meiltä saa myös osaavaa resurssia toiminnan kehittämiseen ja apua kansainvälistymiseenkin.

Oikean kumppanin kanssa voidaan löytää arvokkaita tapoja hyödyntää esimerkiksi tuotannosta syntyviä hukkamateriaaleja uudelleen osana omaa tuotantoa. Usein toimintamallia katsotaan myös laajemmalti, molempien yritysten kannalta. Parhaassa tapauksessa kumppani pystyy myös tuottamaan yritykselle tarvittua raaka-ainetta eli voidaan päästä jonkinlaiseen puolisuljettuun kiertoon.

4. Mistä yrityksen tulisi aloittaa, jos pohtii kiertotalouden liiketoimintamallia?

Prosessi kannattaa aloittaa siitä, että ensin arvioidaan kriittisesti, onko nyt käytössä oleva tuotantotapa järkevä ja onko olemassa parempia, tehokkaampia tai kestävämpiä tapoja tuottaa haluttu tuote tai palvelu.

Tällaisessa tilanteessa yritysten kannatta ehdottomasti hyödyntää kumppaneita, koska monilla aloilla ratkaisut saattavat olla jokseenkin saman kaltaisia. Jos alojen välillä ei ole tiedonvaihtoa kiertotalouden yleistoimijan, kuten Syklon kanssa, niin voi olla vaikeaa löytää parhaita kiertotalousmalleja omaan liiketoimintaan.

Kiertotalouteen pohjautuvien liiketoimintamallien yhteinen nimittäjä on verkostoituminen. Yksin ei oikeastaan kukaan saa mitään tuntuvaa aikaan. Jokainen kiertotalousalan toimija tarvitsee ympärilleen luotettavan ja samaan suuntaan katsovan yhteistyöverkoston.

5. Miksi jokaisen yrityksen tulisi olla mukana kiertotaloudessa edes joltain osin?

Materiaalien käyttöön liittyvä tuotanto ja kulutus ovat isossa roolissa globaalien ympäristöhaasteiden näkökulmasta. Meillä Suomessa materiaalien kiertotalousaste on vasta 7 %. Paljon on siis tehtävää.

Olipa kyseessä tuotannosta aiheutuvat sivuvirrat, pakkaamisen jätteet tai jokin muu toiminnasta aiheutuva hukkamateriaali voi lähes kaikkea tätä käyttää osana kiertotaloutta. Yritys voi hoitaa koko ketjun itse, mutta usein päästään huomattavasti parempiin tuloksiin oikean ja vastuullisen kumppanin kanssa. Priorisoimalla oma osaaminen ja resurssit, jää aikaa pääliiketoiminnon pyörittämiseen. Vastavuoisesti uutta osaamista saadaan kehittyvän liiketoiminnon avuksi kiertotalouden ammattilaisilta.

Oikean yhteistyökumppanin kanssa voidaan miettiä laajemmin kokonaisuutta sekä hakea jatkuvaa palautetta ja kehittää tekemistä. Esimerkiksi kannattaa pohtia, pystytäänkö liiketoiminnassa hyödyntämään joitain tuotannossa syntyviä hukkamateriaaleja ja käyttämään niitä uudestaan omassa tuotannossa.

Yrityksen kannattaisi tällaisessa tilanteessa miettiä tarkkaan, mikä on oma rooli ja millainen osa kiertotaloudella sekä halutulla kumppanuudella voisi siinä olla. Meihin kannattaa olla matalalla kynnyksellä yhteydessä, kun pohdittavaksi tulee tällainen tilanne!

Tutustu palveluihimme tai ota yhteyttä ja keskustellaan lisää kumppanuuksista Syklon kanssa!

Jätteiden lajittelulaitoksella operaattori kävelee ja tarkkailee linjastoa.

Jätteiden vastaaotto ja käsittely

Kiertotalouden liiketoimintamalli tukee yrityksen toimintatapojen kokonaisvaltaista kehittymistä. lue lisää esimerkiksi Suomi.fi-sivulta