Syklon tavoite maksimoida jakeiden uusiokäyttö

Kiertotalous on keskeisin ja samalla kehittyvin toimiala, kun pohditaan keinoja vähentää ympäristön kuormitusta ja luoda kestävää tulevaisuutta. Kiertotalouden tavoitteena ei ole pelkästään muuttaa kulutustottumuksiamme, vaan tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia käyttää olemassa olevat materiaalit paremmin ja kestävämmin sekä sulkea eri materiaalien kierrot kokonaisuudessaan. Syklon kiertotalousasiantuntijat etsivät jatkuvasti keinoja maksimoida jätteen seassa tulevien arvokkaiden jakeiden uusiokäyttö.

Vanhojen rakennusmateriaalien uusiokäyttö alkaa työmaalta

Rakennusteollisuus on suurimpia luonnonvarojen kuluttajia koko maailmassa. Ala käyttää joka vuosi noin 50 prosenttia luonnonvaroista ja tuottaa maailman kasvihuonepäästöistä noin 35 prosenttia. Jätettä syntyy uusiorakentamisen sekä rakennusten korjaus- ja purkutoimenpiteiden seurauksena.

Jätemateriaalien hyödyntäminen on ollut aiemmin Suomessa melko vähäistä. Kuitenkin viimeisen vuosikymmenen aikana sekä EU-tasolla että Suomessa on ryhdytty tiukentamaan vaatimuksia ja toimenpiteitä jätemateriaalien kiertotalouden edistämiseksi. Rakennusalalla tämä tarkoittaa ennen kaikkea jätemateriaalien ja osien tehokasta kierrätystä ja uusiokäyttöä.

Syklo laajensi keväällä jätteiden vastaanottopalveluitaan ja nyt rakennustyömailta ympäri Suomea tuodaan valmiiksi eriteltyjä materiaaleja esimerkiksi muoviputkikuormia, kipsilevyä, eristevillaa ja vaikeasti käsiteltäviä jätteitä, kuten kattohuopaa Ruskon jätteiden lajittelulaitokselle.

Kuva: Yksittäisten jakeiden vastaanotosta vastaava Heikki Harju-Autti

Heikki Harju-Autti tiimeineen vastaa tällä hetkellä näiden edellä lueteltujen yksittäisten jakeiden vastaanotosta sekä niiden uusiokäyttömahdollisuuksien kartoittamisesta. Suurin osa jakeista jatkaa matkaa Syklon yhteistyökumppaneiden jatkokäsittelyyn. Esimerkiksi kovista HDPE, PVC ja PP-laatuisista muoviputkista tehdään uusia muoviputkia.

”Syklolle saapuvien yksittäisten jakeiden osalta pyritään saamaan kaikki materiaali uusiokäytön pariin. Yhteistyön tarkoituksena on pyrkiä tekemään jakeista mahdollisimman suurella prosentilla uusia tuotteita. Uudelleenkäyttöprosenttiin on vaikuttamassa ensisijaisesti kierrätettävien jakeiden puhtaus ja teknologinen kehittymisaste”, Heikki pohtii.

Pieni kuormaaja lastaa rakennusjätettä siirtolavaan Syklon jätteidenlajittelulaitoksella.

Oulun lajittelulaitoksen palvelut