Syklon tavoite maksimoida jakeiden uusiokäyttö

Kiertotalous on keskeisin ja samalla kehittyvin toimiala, kun pohditaan keinoja vähentää ympäristön kuormitusta ja luoda kestävää tulevaisuutta. Kiertotalouden tavoitteena ei ole pelkästään muuttaa kulutustottumuksiamme, vaan tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia käyttää olemassa olevat materiaalit paremmin ja kestävämmin sekä sulkea eri materiaalien kierrot kokonaisuudessaan. Syklon kiertotalousasiantuntijat etsivät jatkuvasti keinoja maksimoida jätteen seassa tulevien arvokkaiden jakeiden uusiokäyttö.

Vanhojen rakennusmateriaalien uusiokäyttö alkaa työmaalta

Rakennusteollisuus on suurimpia luonnonvarojen kuluttajia koko maailmassa. Ala käyttää joka vuosi noin 50 prosenttia luonnonvaroista ja tuottaa maailman kasvihuonepäästöistä noin 35 prosenttia. Jätettä syntyy uusiorakentamisen sekä rakennusten korjaus- ja purkutoimenpiteiden seurauksena.

Jätemateriaalien hyödyntäminen on ollut aiemmin Suomessa melko vähäistä. Kuitenkin viimeisen vuosikymmenen aikana sekä EU-tasolla että Suomessa on ryhdytty tiukentamaan vaatimuksia ja toimenpiteitä jätemateriaalien kiertotalouden edistämiseksi. Rakennusalalla tämä tarkoittaa ennen kaikkea jätemateriaalien ja osien tehokasta kierrätystä ja uusiokäyttöä.

Syklo laajensi keväällä jätteiden vastaanottopalveluitaan ja nyt rakennustyömailta ympäri Suomea tuodaan valmiiksi eriteltyjä materiaaleja esimerkiksi muoviputkikuormia, kipsilevyä, eristevillaa ja vaikeasti käsiteltäviä jätteitä, kuten huopakattoja Ruskon jätteiden lajittelulaitokselle.

Kuva: Yksittäisten jakeiden vastaanotosta vastaava Heikki Harju-Autti

Heikki Harju-Autti tiimeineen vastaa tällä hetkellä näiden edellä lueteltujen yksittäisten jakeiden vastaanotosta sekä niiden uusiokäyttömahdollisuuksien kartoittamisesta. Suurin osa jakeista jatkaa matkaa Syklon yhteistyökumppaneiden jatkokäsittelyyn. Esimerkiksi kovista HDPE, PVC ja PP-laatuisista muoviputkista tehdään uusia muoviputkia.

”Syklolle saapuvien yksittäisten jakeiden osalta pyritään saamaan kaikki materiaali uusiokäytön pariin. Yhteistyön tarkoituksena on pyrkiä tekemään jakeista mahdollisimman suurella prosentilla uusia tuotteita. Uudelleenkäyttöprosenttiin on vaikuttamassa ensisijaisesti kierrätettävien jakeiden puhtaus ja teknologinen kehittymisaste”, Heikki pohtii.

Monipuolinen kenttä mahdollistaa uuden kehittämisen

Monipuoliset tehtävät Syklon lajittelulaitoksella pitävät sisällään lajittelulaitokselle tulevan jätteen hallinnan lisäksi myös paljon muuta. Niihin kuuluvat muun muassa asiakkuuksien palveluiden toteuttamista, alihankintaa ja logistiikkaa. Tämä työ vaatii tiivistä yhteistyötä koko tiimin ja asiakkaiden kanssa. Lisäksi syklolaiset voivat osallistua erilaisiin kehityshankkeisiin, mikä antaa mahdollisuuden olla mukana muokkaamassa alaa eteenpäin.

Kevään ja kesän aikana Syklossa on viety projektiluontoisesti eteenpäin uusien digitaalisiin palveluiden kehittämisestä. Projekti tulee valmistuessaan parantamaan niin jätteiden lajitteluastetta kuin logistiikkaketjujakin, samalla mahdollistaen jakeiden paremman uusiokäytön. Uusista digitaalisista palveluista kuulemme lisää kuluvan syksyn aikana.

Pieni kuormaaja lastaa rakennusjätettä siirtolavaan Syklon jätteidenlajittelulaitoksella.

Jätteiden vastaanotto Syklon lajittelulaitoksella