Täyden palvelun kiertotalousyhtiö Syklo on yrityksen hyvä kumppani

Kiertotalousyhtiö Syklon tehokkaat prosessit hoitavat erilliskerätyt yritysjätteet aina laivaköysistä lautatavaraan ja mineraalivilloista maatalousmuoveihin. Keskittämällä jätteet Sykloon, materiaaleja ei tarvitse kuljetella eri puolelle Suomea erikoiskäsittelyihin, sillä sama talo hoitaa koko kierrätysprosessin. “Yhteistyöllä useat yritykset ovat jo päässeet huomattaviin kustannussäästöihin”, kertoo kiertotalouspäällikkö Harju-Autti.

Työmailta kulkee kiertotalousyhtiö Sykloon päivittäin valtavia määriä puristekontteja ja jätevaihtolavoja sisältäen erilliskerättyjä jätejakeita, kuten muoveja, mineraalivilloja, kipsilevyjä ja puutavaraa.

“Teemme hyvää yhteistyötä jätehuoltoyhtiöiden sekä jätteiden keräysfirmojen kanssa. He toimittavat meille erilliskerättyä jätettä muun muassa rakennus- ja remonttiyhtiöiltä sekä teollisuudelta”, kertoo Syklon kiertotalouspäällikkö Heikki Harju-Autti.

Moderni lajittelulaitos pystyy mukautumaan hyvin monen tyyppisten yritysjätteiden ja yhdyskuntajätteiden käsittelytarpeisiin täyden palvelun periaatteella. Yritysten vastuulle jää vain jätteiden kuljetuspalvelun tai muun logistiikan hoitaminen.

Kierrätystalo kuuntelee kiinnostuneena asiakkaidensa toiveita kehittyäkseen. Laitos on suunniteltu siten, että mikäli yrityksissä on tarvetta uudenlaisten tai erikoisempien jätejakeiden käsittelemiseksi, se pystyy integroimaan nopeastikin uutta robotiikkaa linjastolleen.

Kiertotalousyhtiö Syklo - jätteiden vastaanotto
Jätteiden vastaanottoterminaali – Syklo

“Poikkeuksena on vaaralliset jätteet, joita emme tällä hetkellä käsittele. Myös yksittäiset pienet kuormat on järkevintä toimittaa suoraan meidän toimituskumppaneillemme, joita on useita Pohjoisen Suomen alueella”, Harju-Autti tarkentaa.

Erikoiskäsittelyt saman kiertotalousyhtiön toimesta

Kiertotalousyhtiö Syklo - Heikki Harju-Autti
Syklon kiertotalouspäällikkö Heikki Harju-Autti

Yksittäisistä, haasteellisista jätejakeista Harju-Autti nostaa esiin esimerkiksi maatalouden auma- ja paalausmuovit. Niiden laadut sekä tasot vaihtelevat radikaalisti, minkä vuoksi ne täytyy pystyä erittelemään ennen jatkokierrättämistä.

“Olemme Pohjois-Suomessa yksi harvoista toimijoista, joka pystyy käsittelemään maatalouden muoveja jatkojalostuksen vaatimaan muotoon sekä hyödyntämään energiana kierrätykseen soveltumattomat osiot. Jätemuovin lisäksi myös muun muassa mineraalivillan hyödyntäminen ja kierrättäminen vaativat sellaisia prosesseja, jotka onnistuvat Oulun jätteidenkäsittelylaitoksella.”

Jäte on arvokasta kierrätysmateriaalia

Sykloon tuotavasta rakennus- ja purkujätteistä sekä kauppa- ja teollisuusjätteistä yhä suurempi osa saadaan uusien tuotteiden raaka-aineeksi – vain 10 prosenttia päätyy lajittelun jälkeen polttoon. Kaikki muu materiaali saadaan muokattua laadukkaiksi uusioraaka-aineiksi tai hyötykäyttöön. Yritykset saavat erilliskerättyjen jakeiden käsittelystä ja jatkokäytöstä loppuraportin.

Kiertotalousyhtiö Syklo - jätteiden lajittelu ja paalutus

“Tarkoituksemme on avata lajittelupisteitä myös muualle Suomeen lähitulevaisuudessa. Etsimällä mahdollisuuksia mahdottomuuksien sijaan, nostamme koko Suomen kiertotalouden kasvu-uralle“, Harju-Autti visioi.


Jätteiden lajittelulaitos

Lue lisää kiertotalouden toiminnoistamme!