Ratkaisu metallijätteen erottelun tehostamiseen -kilpailu

Syklo etsii ratkaisua metallijätteen erottelun tehostamiseksi ja puhtaamman metallijakeen saamiseksi erilaatuisista jätteistä Kierroksia Kiertotalouteen -kilpailussa. Kilpailun toteuttaa BusinessOulun koordinoima LIKE-kiertotalousklusteri. Kilpailun tarkoitus on parantaa PK-yritysten mahdollisuuksia saada näkyvyyttä uusille kiertotalousratkaisuilleen ja näin vahvistaa kilpailukykyään kasvavilla markkinoilla.

Kiertotalousklusteri tavoittelee myös päästövähennyksiä tuovien, skaalattavien kiertotalousratkaisuiden käyttöönottoa alalla.

Syklo etsii kilpailussa ratkaisua metallijätteen erottelun tehostamiseksi

Miten tehostaa metallijätteen erottelua ja parantaa metallijakeen arvoa? Parhaalle ratkaisulle pilotointimahdollisuus Syklo Oy:n kanssa!

Monet jäte-erät sisältävät suuria määriä metalleja. Esimerkki tällaisesta ovat joustinpatjat, joiden jousien erottamiseen ei ole saatavilla kustannustehokasta ratkaisua. Metalleja on paljon myös rakennusjätteen seassa.

Usein magneettiset ja ei-magneettiset metallit saadaan eroteltua laitosmaisessa jätteenerottelussa hyvin, mutta metallien puhtausastetta parantamalla niiden kierrätysmahdollisuuksia voidaan merkittävästi edistää.

Haemme innovatiivista ratkaisua, joka joko tehostaa metallien erottelua tai tuottaa puhtaampaa metallijaetta.

Hakemamme ratkaisu:

  • on innovatiivinen, pilotointivalmis sekä sovellettavissa laajasti Suomessa
  • edistää kiertotaloutta ja mahdollistaa päästövähennyksiä
  • on suomalaisen y-tunnuksen omaavan organisaation

Palkintona pilotointi (max. 15 000 €)

Parhaat ideat pääsevät pitchaamaan ratkaisunsa 24.5. järjestettävässä KiertotalousAreena -tapahtumassa.

Voittajaratkaisu pilotoidaan todellisissa toimintaympäristöissä Syklo Oy:n kanssa syksyllä 2023.

Miten osallistua?

Kilpailu toteutetaan tarjouskilpailuna, joka on auki 2.3.2023–16.4.2023.

Kilpailuun osallistutaan BusinessOulun verkkosivujen kautta.

Mikä on Kierroksia Kiertotalouteen -haastekilpailu?

Kierroksia Kiertotalouteen -haastekilpailu on BusinessOulun koordinoiman LIKE-kiertotalousklusterin järjestämä. Kiertotalousklusteria rahoittavat Oulun kaupunki sekä Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Kierroksia Kiertotalouteen -kilpailussa toteutettavien pilotointien tulokset ovat kilpailun jälkeen julkisia, julkisen rahoituksen takia. Kilpailun tarkoituksena on parantaa pienten ja keskisuurten yritysten näkyvyyttä ja tuottaa uusia referenssejä kiertotalousratkaisuille ja näin parantaa omaa kilpailukykyään kasvavilla markkinoilla. Kilpailun avulla tavoitellaan myös päästövähennyksiä tuovien, skaalattavien kiertotalousratkaisuiden käyttöönottoa.

Metallijätteen erottelu Syklo Oy:ssä tällä hetkellä

Syklo Oy:n Ruskossa sijaitsevalla jätteidenlajittelulaitoksella erotellaan jo valmiiksi kaupan- ja teollisuuden jätteitä, josta pystytään modernin lajittelulaitteiston avulla erottelemaan tarkasti eri alitteita. Käytössämme on esimerkiksi laitteet magneettisien sekä ei-magneettisten metallien erotteluun ja talteenottoon jätevirrasta. Metalleja erotellaan jätevirrasta myös pyörrevirtaerottimilla.

Lue lisää lajittelulaitoksestamme ja sen toiminnasta!

Kiertotalousyhtiö Syklon toiminnot lyhyesti

  • Syklon kiertotalousjärjestelmään kuuluvat jätteiden lajittelukeskus Oulun Ruskossa, jätepalveluratkaisujen tuottaminen ekovoimalaitokselle Oulun Laanilassa sekä tuhkien ja kuonien hyötykäytön kehittäminen yhdessä partneriverkoston avulla.
  • Syklon jätteenkäsittelypalvelu vastaanottaa yhteensä 260 000 tonnia jätettä vuosittain.
  • Oulun Ruskon pitkälle automatisoitu lajittelulaitos käsittelee 100 000 tonnia jätettä vuodessa. Jätemäärän muodostavat rakennus- ja purkujäte sekä kaupan- ja teollisuuden jäte.
  • Lajittelulaitoksella jätteistä erotellaan kierrätettäviksi soveltuvat raaka-aineet ja noin 40–50 prosentista jätettä tehdään SRF-kierrätyspolttoainetta. Lajitteluyksikön kierrätykseen kelpaamattomasta jätteestä vain 5–20 % massapoltetaan. Loppusijoitettavaa jätettä ei jää käytännössä lainkaan, vaan kaikki menee hyötykäyttöön.