Käyttöhenkilön rekrytointi auki 29.3. asti

Käyttöhenkilön rekrytointi on käynnissä Ruskossa sijaitsevalle jätteiden lajittelulaitoksellemmme.

Olemme Pohjois-Suomen merkittävin kiertotaloustoimija. Käsittelemme lajittelulaitoksellamme jopa 100 000 tonnia jätettä vuodessa. Tällä hetkellä käsiteltävä jäte koostuu pääsääntöisesti rakennus- ja purkujätteestä sekä kaupan- ja teollisuuden jätteestä. Lisäksi vastaanotamme yhdyskuntajätettä 300 000 ihmiseltä. Tulemme kasvamaan ja kehittämään toimintaamme merkittävästi kiertotalousasteen nostamiseksi koko Suomessa.

Lajittelulaitoksen käyttöhenkilön tehtäviin kuuluvat prosessinvalvonta ja -ohjaus sekä kentällä tehtävät prosessin huolto- ja ylläpitotoimet. Tärkeä osa työtä on jätteen vastaanoton ohjaus sekä lajittelusta syntyvien materiaalien välivarastoinnin hallinta yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Työ on arkipäiviin sijoittuvaa kaksivuorotyötä (12 h:n vuoro). 

Tehtävään vaaditaan soveltuva ammattitutkinto tekniikan alalta sekä osaamista prosessimaisista työtehtävistä. Sähkö- ja automaatiotekninen osaaminen tai mekaanisen kunnossapidon töiden hallinta on eduksi. Toivomme sinulta löytyvän hyvät tiimityöskentelytaidot ja oma-aloitteisuutta.

Tarjoamme mielenkiintoisen työtehtävän nopeasti kehittyvässä kiertotalousyhtiössä. Pääset osaksi huipputiimiä, joka tekee aidosti töitä puhtaamman tulevaisuuden hyväksi. Yhtiössämme on käytössä laajat henkilöstöedut, muun muassa e-passi, pyöräetu ja kattavat työterveyden palvelut.

Tule pyöräyttämään maapallo paremmalle kiertoradalle!

Hae paikkaa rekrytointikumppanimme MPS:n sivuilta 29.3.2023 mennessä

Käyttöhenkilön rekrytointi on käynnissä. Katso kiertotalouden työpaikat Oulussa

Millainen on käyttöhenkilön työpäivä?